Artystyczno – Poznawcze Poszukiwania Tożsamości Warmińskiej – cykl wydarzeń związanych z naszym pięknym i skrywającym mnóstwo tajemnic regionem.

Braniewo posiada ponad 750-letnią zawiłą historię, licząc od pierwszej lokacji. W tym czasie w mieście doszło do wielu istotnych wydarzeń. O wielu z nich będziecie mieli okazję dowiedzieć się podczas prelekcji, na które serdecznie zapraszamy.

20.04.2022 godzina 16:00 - Braniewskie Czarownice
Prelekcja dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Poprowadzi - Dorota Olbryś.
I piętro, sala nr 6 – Braniewskie Centrum Kultury, wstęp wolny.

25.04.2022 godzina 14:00 – Braniewo pierwszą stolicą Warmii
Prelekcja połączona z warsztatami modowymi stroju Warmińskiego.
Dla wszystkich chętnych. Poprowadzą – Teresa Sidor oraz Anna kowalczyk.
I piętro, sala nr 6 – Braniewskie Centrum Kultury, wstęp wolny.

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.