Ferie z Braniewskim Centrum Kultury w teatralnym klimacie.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

  • 25.01.2023 - 10:00 – 14:00
  • 27.01.2023 - 10:00 – 14:00
  • 31.01.2023 - 10:00 – 14:00
  • 02.02.2023 - 10:00 – 14:00

Podczas zajęć dzieci wezmą udział w grach, zabawach oraz animacjach. Ponadto przygotują scenografię, ozdoby oraz kukiełki, których użyją do stworzenia teatrzyku lalek.

Dzieci nie trzeba zapisywać na zajęcia wcześniej. Opiekun zapisuje dziecko osobiście przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z harmonogramem.
Szczegółowe informacje w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury tel. 55 506 50 20