Braniewski Jarmark Wielkanocny – tradycyjnie już w niedzielę palmową spotkamy się na placu ks. prał. Tadeusza Brandysa w Braniewie by wspólnie wprowadzić się w klimat nadchodzących świąt.

 

2 kwietnia 2023 godzina 11:00 – 16:00
W programie:
- Degustacja potraw warmińskich
- Rozstrzygnięcie konkursu „Rodzinna Palma Wielkanocna”
- Występy zespołów Warmia Braniewo, Tęcza Warmii oraz uczestników sekcji wokalnej BCK
- Stoiska z ozdobami Wielkanocnymi
- Stoiska z potrawami regionalnymi
- Wspólne malowanie Wielkanocnego jaja XXL
- Chata zająca z atrakcjami dla dzieci
- Wielkanocna foto ścianka
- Stoiska promocyjne
- Wielkanocna zumba z jajem

- Pochód Palm Wielkanocnych o godzinie 12:30 spod Kościoła Św. Antoniego pod Bazylikę Mniejszą pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. TRASA POCHODU