"Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”

- pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w całej Polsce, których celem jest zachęcenie młodych obywateli do wstępowania w szeregi WP.
Punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Elblągu, wspieranego przez "terytorialsów" z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie będzie czynny aż do godz. 18.00. Zapraszamy do naszego stoiska wszystkich zainteresowanych.
Miejsce: namiot koło Braniewskiego Centrum Kultury.
Na miejscu będzie można wypełnić wniosek a służbę odbyć w koszarach 9 BBKP w Braniewie już na jesieni br.
Zdecydowanych prosimy o zabranie kserokopii dowodu osobistego i dyplomu posiadanego wykształcenia.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby, którym wojsko chce konkurować z pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Kandydat otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł netto za każdy miesiąc służby.