“Wiedzieć więcej” - pod takim hasłem w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się cykl zajęć z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Warsztaty prowadzić będzie Marta Hajkowicz, dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy zajęć stworzą zespół redakcyjny Braniewskiego Centrum Kultury, który promować będzie wydarzenia i projekty dotyczące życia kulturalnego i dziedzictwa historycznego miasta oraz regionu. Zajęcia skierowane są do młodzieży starszych klas szkół podstawowych (VII-VIII), szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Spotkanie organizacyjne zainteresowanych odbędzie się 13.05.2021(czwartek) o godz. 16:30 w sali nr 7 w Braniewskim Centrum Kultury.