Stwór obraz, rysunek lub grafikę przedstawiające strażaków w akcji. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli.

Zapraszamy do udziału, na wasze prace czekamy do 24 czerwca 2021 r.
Organizatorem konkursu jest Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie oraz Powiatowa Komisja ds. Młodzieży i Sportu Z OSP RP w Braniewie.

Regulamin

Zał. nr 1 zgodna na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2 karta zgłoszenia