Sekcja Taneczna 
Dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Iza Gajdamowicz

Zajęcia płatne30 zł m-c.

KIDS (7-11 lat)
I KIDS JUNIOR (4-5 lat)
II KIDS JUNIOR (5-6 lat)
SWELL (12-15 lat)
BOVVER (8-11 lat)
SHOCKERS (15+ lat)
Szczegółowe informacje oraz zapisy w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury tel. 55 506 50 20